Danh sách bán liền kề, biệt thự và shophouse Cọ Xanh Vinhomes Hưng Yên

Danh sách bán liền kề, biệt thự và shophouse Cọ Xanh Vinhomes Hưng Yên
Ngoài bán hàng mới của Chủ đầu tư Vinhomes chúng tôi còn nhận ký gửi mua bán, chuyển nhượng suất ngoại giao nhà liền kề Shophouse và biệt thự Phân Khu Cọ Xanh Vinhomes Hưng Yên (Link thông tin phân khu cập nhật liên tục) dự án The Empire Ocean Park 2 Hưng Yên (Link thông tin tổng cập nhật liên tục). Anh Chị cần ký gửi bán lại hoặc mua buôn, mua lẻ vui lòng gọi Hotline 0917.318.588 để trao đổi thông tin chính xác và các phương án, phương thức nhập hàng từng loại. Dưới đây là danh sách bán Biệt thự, Shophouse và liền kề Cọ Xanh Vinhomes Ocean Park 2 The Empire.

Danh sách bán Biệt thự đơn lập Cọ Xanh Vinhomes Hưng Yên.   

Cọ Xanh: 2- 173, Diện tích đất: 210,4 m2, Diện tích xây dựng: 350,3 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 29.74 tỷ.
Cọ Xanh: 3-145, Diện tích đất: 210,4 m2, Diện tích xây dựng: 350,3 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 29.4 tỷ.
Cọ Xanh: 3-166, Diện tích đất: 210,4 m2, Diện tích xây dựng: 350,3 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 31.068 tỷ.
Cọ Xanh: 5-43, Diện tích đất: 210 m2, Diện tích xây dựng: 350,3 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 28.968 tỷ.
Cọ Xanh: 5-44, Diện tích đất: 210 m2, Diện tích xây dựng: 350,3 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 28.968 tỷ.
Cọ Xanh: 6-78, Diện tích đất: 210 m2, Diện tích xây dựng: 350,3 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 32 tỷ.
Cọ Xanh: 6-145, Diện tích đất: 210 m2, Diện tích xây dựng: 350,3 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 29.889 tỷ.
Cọ Xanh: 7-165, Diện tích đất: 187,5 m2, Diện tích xây dựng: 311,9 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 26.217 tỷ.
Cọ Xanh: 9-166, Diện tích đất: 187,5 m2, Diện tích xây dựng: 311,9 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 25.904 tỷ.
Cọ Xanh: 10-166, Diện tích đất: 187,5 m2, Diện tích xây dựng: 311,9 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 26.3 tỷ.
Cọ Xanh: 11-166, Diện tích đất: 187,5 m2, Diện tích xây dựng: 311,9 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 27.215 tỷ.
Cọ Xanh: 13-68, Diện tích đất: 225 m2, Diện tích xây dựng: 406,6 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 31.265 tỷ.
Cọ Xanh: 14-80, Diện tích đất: 225 m2, Diện tích xây dựng: 406,6 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 33.59 tỷ.
Cọ Xanh: 14-123, Diện tích đất: 225 m2, Diện tích xây dựng: 406,6 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 32.096 tỷ.
Cọ Xanh: 15-146, Diện tích đất: 225 m2, Diện tích xây dựng: 406,6 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 32.096 tỷ.
Cọ Xanh: 15-165, Diện tích đất: 225 m2, Diện tích xây dựng: 406,6 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 29.18 tỷ.
Cọ Xanh: 16-174, Diện tích đất: 225 m2, Diện tích xây dựng: 406,6 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 31 tỷ.
Cọ Xanh: 17-166, Diện tích đất: 225 m2, Diện tích xây dựng: 406,6 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 30.749 tỷ.
Cọ Xanh: 18-146, Diện tích đất: 225 m2, Diện tích xây dựng: 406,6 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 32.8 tỷ.
Cọ Xanh: 5-01, Diện tích đất: 183,8 m2, Diện tích xây dựng: 311,9 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 21.328 tỷ.
Bán biệt thự đơn lập Cọ Xanh - Mã căn CX3 - 166

Danh sách bán chuyển nhượng Biệt thự song lập Cọ Xanh Vinhomes Hưng Yên.   

Cọ Xanh: 4-76, Diện tích đất: 127,5 m2, Diện tích xây dựng: 257 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 15.787 tỷ.
Cọ Xanh: 4-74, Diện tích đất: 127,5 m2, Diện tích xây dựng: 257 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 15.7 tỷ.
Cọ Xanh: 4- 66, Diện tích đất: 127,5 m2, Diện tích xây dựng: 257 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 15.9 tỷ.
Cọ Xanh: 13-01, Diện tích đất: 197,5 m2, Diện tích xây dựng:  m2, Hướng nhà: Tây Bắc và Đông Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 29.8 tỷ.
Mẫu kiến trúc nhà ở phân khu Hải Âu & Cọ Xanh Vinhomes Ocean Park The Empire Hưng Yên
Danh sách bán Biệt thự tứ lập Cọ Xanh Vinhomes The Empire
Cọ Xanh: 4-35, Diện tích đất: 119 m2, Diện tích xây dựng: 278,8 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 15.350 tỷ.
Cọ Xanh: 5-38, Diện tích đất: 119 m2, Diện tích xây dựng: 278,8 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 14.9 tỷ.
Cọ Xanh: 5-29, Diện tích đất: 119 m2, Diện tích xây dựng: 278,8 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 13.816 tỷ.
Cọ Xanh: 6-42, Diện tích đất: 119 m2, Diện tích xây dựng: 278,8 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 15.959 tỷ.
Cọ Xanh: 13-25, Diện tích đất: 120 m2, Diện tích xây dựng: 278,9 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 13.323 tỷ.
Cọ Xanh: 14-62, Diện tích đất: 120 m2, Diện tích xây dựng: 278,9 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 15.836 tỷ.

Phân khu Cọ Xanh Vinhomes The Empire Ocean Park Hưng Yên

Danh sách bán chuyển nhượng shophouse Cọ Xanh Vinhomes Hưng Yên.   

Shophouse Cọ Xanh BX-128, Diện tích đất: 120 m2, Diện tích xây dựng: 439 m2, Hướng nhà: Đông Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 21.9 tỷ.
Shophouse Cọ Xanh BX-120, Diện tích đất: 160 m2, Diện tích xây dựng: 417,3 m2, Hướng nhà: Đông Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 27.5 tỷ. 
Shophouse Cọ Xanh BX-34, Diện tích đất: 160 m2, Diện tích xây dựng: 417,3 m2, Hướng nhà: Đông Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 33 tỷ.
Bán Shophouse Biển Xanh Vinhomes Hưng Yên - Mã căn BX34

Danh sách bán nhà liền kề Cọ Xanh Vinhomes Hưng Yên.   

Cọ Xanh: 1-, Diện tích đất: 75 m2, Diện tích xây dựng: 294 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 10.7 tỷ.
Cọ Xanh: 2-66, Diện tích đất: 65 m2, Diện tích xây dựng: 252 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 8.911 tỷ.
Cọ Xanh: 2-137, Diện tích đất: 63 m2, Diện tích xây dựng: 247 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 8.103 tỷ.
Cọ Xanh: 2-17, Diện tích đất: 48 m2, Diện tích xây dựng: 182 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 6.850 tỷ
Cọ Xanh: 3-40, Diện tích đất: 64 m2, Diện tích xây dựng: 252,4 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 8.557 tỷ.
Cọ Xanh: 3-102, Diện tích đất: 70 m2, Diện tích xây dựng: 272,7 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 9.918 tỷ.
Cọ Xanh: 3-99, Diện tích đất: 65 m2, Diện tích xây dựng: 252 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 8.2 tỷ.
Cọ Xanh: 6-121, Diện tích đất: 75 m2, Diện tích xây dựng: 294 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 9.9 tỷ.
Cọ Xanh: 7-84, Diện tích đất: 65 m2, Diện tích xây dựng: 252 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 9.143 tỷ.
Cọ Xanh: 7-63, Diện tích đất: 48 m2, Diện tích xây dựng: 182 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 6.784 tỷ.
Cọ Xanh: 7-141, Diện tích đất: 62,5 m2, Diện tích xây dựng: 253 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: Hoàn thiện, - Giá gốc: 9.793 tỷ.
Cọ Xanh: 8-69, Diện tích đất: 48 m2, Diện tích xây dựng: 182 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 6.315 tỷ.
Cọ Xanh: 8-96, Diện tích đất: 52 m2, Diện tích xây dựng: 201 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 7.3 tỷ.
Cọ Xanh: 8-156, Diện tích đất: 62,5 m2, Diện tích xây dựng: 252,5 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: Hoàn thiện, - Giá gốc: 10.232 tỷ.
Cọ Xanh: 8-143, Diện tích đất: 62,5 m2, Diện tích xây dựng: 253 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: Thô, - Giá gốc: 7.8 tỷ.
Cọ Xanh: 10-93, Diện tích đất: 48 m2, Diện tích xây dựng: 182 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 6.7 tỷ.
Cọ Xanh: 10-08, Diện tích đất: 52 m2, Diện tích xây dựng: 201 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 7.2 tỷ.
Cọ Xanh: 10-138, Diện tích đất: 62,5 m2, Diện tích xây dựng: 253 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 8.101 tỷ.
Cọ Xanh: 10-103, Diện tích đất: 62,5 m2, Diện tích xây dựng: 253 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: Hoàn thiện, - Giá gốc: 9.661 tỷ.
Cọ Xanh: 12-122, Diện tích đất: 75 m2, Diện tích xây dựng: 294 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: Thô, - Giá gốc:10.1 tỷ.
Cọ Xanh: 12-, Diện tích đất: 80 m2, Diện tích xây dựng: 319,4 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: Thô, - Giá gốc: 10.4 tỷ.
Cọ Xanh: 13-04, Diện tích đất: 70 m2, Diện tích xây dựng: 272,7 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: Thô, - Giá gốc: 10.6 tỷ.
Cọ Xanh: 14-23, Diện tích đất: 70 m2, Diện tích xây dựng: 272,7 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: Thô, - Giá gốc: 8.901 tỷ.
Cọ Xanh: 15-68, Diện tích đất: 80 m2, Diện tích xây dựng: 319,4 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: Thô, - Giá gốc: 10.629 tỷ.
Cọ Xanh: 15-113, Diện tích đất: 80 m2, Diện tích xây dựng: 319,4 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: Thô, - Giá gốc: 9.547 tỷ.
Cọ Xanh: 15-11, Diện tích đất: 64 m2, Diện tích xây dựng: 252 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: Thô, - Giá gốc: 8.280 tỷ.
Cọ Xanh: 16-97, Diện tích đất: 81,6 m2, Diện tích xây dựng: 224 m2, Hướng nhà: Tây Bắc và Tây Nam, Bàn giao: Thô, - Giá gốc: 11.4 tỷ.
Cọ Xanh: 17- 160, Diện tích đất: 80 m2, Diện tích xây dựng: 319,4 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: Thô, - Giá gốc: 10.983 tỷ.
Cọ Xanh: 17-40, Diện tích đất: 64 m2, Diện tích xây dựng: 252 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: Thô, - Giá gốc: 8.324 tỷ.
Cọ Xanh: 17-09, Diện tích đất: 63 m2, Diện tích xây dựng: 247 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: Thô, - Giá gốc: 7.981 tỷ.
Cọ Xanh: 17-157, Diện tích đất: 63 m2, Diện tích xây dựng: 247 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: Thô, - Giá gốc: 8.417 tỷ.
Biệt thự phân khu Cọ Xanh The Empire Vinhomes Ocean Park 2 Hưng Yên
 
Anh Chị đang xem Tin tức các sản phẩm Liền kề Shophouse và biệt thự bán hoặc chuyển nhượng Phân Khu Cọ Xanh, trong chuyên mục Tin tức mua bán BĐS Vinhomes tại Website duantayho.com  Mọi đóng góp hoặc hợp tác vui lòng liên hệ Hotline: 0917.318.588
 
Xem thêm tin tức cùng dự án
Bán biệt thự Vinhomes Hưng yên
Bán Liền kề Vinhomes Hưng Yên The Empire Ocean Park 2
Bán Shophouse Vinhomes Hưng Yên The Empire Ocean Park
Danh sách bán liền kề, biệt thự và shophouse Chà Là Vinhomes Hưng yên
Danh sách bán liền kề, biệt thự và shophouse San Hô Vinhomes Hưng Yên
Danh sách bán liền kề, biệt thự và shophouse Kinh Đô Vinhomes Hưng Yên
Danh sách Liền kề Shophouse và biệt thự Hải Âu Vinhomes Hưng Yên bán
Bán Vinhomes Ocean Park 2 Hưng Yên liền kề, biệt thự và shophouse Sao Biển
Danh sách bán liền kề, biệt thự và shophouse Đảo Dừa Vinhomes The Empire Hưng Yên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN