Bán Đảo Dừa Vinhomes The Empire Hưng Yên

Bán Đảo Dừa Vinhomes The Empire Hưng Yên
Ngoài bán hàng mới của Chủ đầu tư Vinhomes chúng tôi còn nhận ký gửi chuyển nhượng mua bán, chuyển nhượng suất ngoại giao nhà liền kề Shophouse và biệt thự Phân Khu Đảo Dừa Vinhomes Hưng Yên (Link thông tin phân khu cập nhật liên tục) dự án The Empire Ocean Park 2 Hưng Yên (Link thông tin tổng cập nhật liên tục). Anh Chị cần ký gửi bán lại hoặc mua buôn, mua lẻ vui lòng gọi Hotline 0917.318.588 để trao đổi thông tin chính xác và các phương án, phương thức nhập hàng từng loại. Dưới đây là danh sách bán Biệt thự, Shophouse và liền Đảo Dừa Vinhomes Ocean Park 2 The Empire.

Danh sách bán chuyển nhượng Biệt thự đơn lập Đảo Dừa.   

Đảo Dừa: 2-163, Diện tích đất: 212 m2, Diện tích xây dựng: đang cập nhật m2, Hướng nhà: Tây Bắc và Đông Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 30.6 tỷ.
Đảo Dừa: 1-211, Diện tích đất: 180 m2, Diện tích xây dựng: đang cập nhật m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc:  25.047 tỷ.
Đảo Dừa: 1-213, Diện tích đất: 202,8 m2, Diện tích xây dựng: đang cập nhật m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 33.3 tỷ.
Đảo Dừa: 2-212, Diện tích đất: 180 m2, Diện tích xây dựng: đang cập nhật m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 25.85 tỷ.
Đảo Dừa: 2-207, Diện tích đất: 189,3 m2, Diện tích xây dựng: đang cập nhật m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 30.6 tỷ.
Đảo Dừa: 4-99, Diện tích đất: 180 m2, Diện tích xây dựng: đang cập nhật m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 23.5 tỷ.
Đảo Dừa: 4-101, Diện tích đất: 210,2 m2, Diện tích xây dựng: đang cập nhật m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 32.885 tỷ.
Đảo Dừa: 7-85, Diện tích đất: 175 m2, Diện tích xây dựng: đang cập nhật m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 22 tỷ.
Đảo Dừa: 5-94, Diện tích đất: 212 m2, Diện tích xây dựng: đang cập nhật m2, Hướng nhà: Đông Nam và Đông Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 35 tỷ.
Đảo Dừa: 2-170, Diện tích đất: 212 m2, Diện tích xây dựng: 352 m2, Hướng nhà: Đông Nam và Đông Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 32.343 tỷ.
Đảo Dừa: 14, Diện tích đất: 255,1 m2, Diện tích xây dựng: đang cập nhật m2, Hướng nhà: Đông Nam và Đông Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 34.7 tỷ
Đảo Dừa: 16, Diện tích đất: 188 m2, Diện tích xây dựng: đang cập nhật m2, Hướng nhà: Tây Bắc và Đông Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc:  27.837 tỷ
Đảo Dừa: 18, Diện tích đất: 216 m2, Diện tích xây dựng: đang cập nhật m2, Hướng nhà: Đông Nam và Đông Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 34.1 tỷ
Đảo Dừa: 27, Diện tích đất: 188,7 m2, Diện tích xây dựng: đang cập nhật m2, Hướng nhà: Tây Bắc và Tây Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 28 tỷ
Đảo Dừa: 29, Diện tích đất: 188,7 m2, Diện tích xây dựng: đang cập nhật m2, Hướng nhà: Tây Nam và Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 29.3 tỷ
Đảo Dừa: 3-01, Diện tích đất: 241,1 m2, Diện tích xây dựng: 363 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 30 tỷ
Đảo Dừa: 5-01, Diện tích đất: 222,4 m2, Diện tích xây dựng: 294 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 27 tỷ
Bán biệt thự song lập Đảo Dừa - Mã căn ĐD3-120
Danh sách bán Biệt thự song lập Đảo Dừa Vinhomes Hưng Yên The Empire Ocean Park 2
Đảo Dừa: 3-88, Diện tích đất: 136 m2, Diện tích xây dựng: 320,8 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 22.277 tỷ.
Đảo Dừa: 3-90, Diện tích đất: 136 m2, Diện tích xây dựng: 320,8 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 22.066 tỷ.
Đảo Dừa: 3-100, Diện tích đất: 136 m2, Diện tích xây dựng: 320,8 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 22.511 tỷ.
Đảo Dừa: 3-112, Diện tích đất: 136 m2, Diện tích xây dựng: 320,8 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 22.9 tỷ
Đảo Dừa: 3-120, Diện tích đất: 136 m2, Diện tích xây dựng: 320,8 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 23.2 tỷ
Đảo Dừa: 5-143, Diện tích đất: 120 m2, Diện tích xây dựng: 320,8 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 16.3 tỷ.
Đảo Dừa: 7-75 và 77, Diện tích đất: 120 m2, Diện tích xây dựng: 320,8 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 15.32 tỷ.
Đảo Dừa: 8-01, Diện tích đất: 180 m2, Diện tích xây dựng: 404,6 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 33.6 tỷ.
Đảo Dừa: 8-23, Diện tích đất: 180 m2, Diện tích xây dựng: 404,6 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 34.068 tỷ.
Đảo Dừa: 8-33, Diện tích đất: 180 m2, Diện tích xây dựng: 404,6 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 34.184 tỷ.
Bán biệt thự tứ lập Đảo Dừa - Mã căn ĐD8-68

Danh sách bán chuyển nhượng Biệt thự tứ lập Đảo Dừa.   

Đảo Dừa: 1-187, Diện tích đất: 120 m2, Diện tích xây dựng: 325,8 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 16.1 tỷ.
Đảo Dừa: 2-208, Diện tích đất: 120 m2, Diện tích xây dựng: 325,8 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 17.278 tỷ
Đảo Dừa: 2-191, Diện tích đất: 120 m2, Diện tích xây dựng: 325,8 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 16.866 tỷ.
Đảo Dừa: 3-128, Diện tích đất: 120 m2, Diện tích xây dựng: 325,8 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 17.587 tỷ
Đảo Dừa: 3-75, Diện tích đất: 120 m2, Diện tích xây dựng: 325,8 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 16.2 tỷ.
Đảo Dừa: 4-80, Diện tích đất: 120 m2, Diện tích xây dựng: 325,8 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 16.618 tỷ
Đảo Dừa: 4-79, Diện tích đất: 120 m2, Diện tích xây dựng: 325,8 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 15.84 tỷ.
Đảo Dừa: 5-110, Diện tích đất: 120 m2, Diện tích xây dựng: 325,8 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 16.4 tỷ
Đảo Dừa: 5-115, Diện tích đất: 120 m2, Diện tích xây dựng: 325,8 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 16.4 tỷ.
Đảo Dừa: 6-118, Diện tích đất: 120 m2, Diện tích xây dựng: 325,8 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 16.371 tỷ
Đảo Dừa: 6-155, Diện tích đất: 120 m2, Diện tích xây dựng: 325,8 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 15.5 tỷ.
Đảo Dừa: 7-61, Diện tích đất: 120 m2, Diện tích xây dựng: 325,8 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 15.9 tỷ.
Bán Shophouse Đảo Dừa đường 30m Vinhomes Hưng Yên - Mã căn ĐDD-01

Danh sách bán Shophouse Đảo Dừa Vinhomes The Empire Hưng Yên.   

Shophouse Đảo Dừa: ĐĐD-151, Diện tích đất: 80 m2, Diện tích xây dựng: 347 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 13.588 tỷ.
Shophouse Đảo Dừa: ĐĐD-243, Diện tích đất: 119,8 m2, Diện tích xây dựng: 352,1m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 18.947 tỷ.
Shophouse Đảo Dừa: ĐĐD-211 và 213, Diện tích đất: 112 m2, Diện tích xây dựng: 352,1 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 17.9 tỷ.
Shophouse Đảo Dừa: ĐĐD-197, Diện tích đất: 128 m2, Diện tích xây dựng: 352,1 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 19.4 tỷ.
Shophouse Đảo Dừa: 9-01, Diện tích đất: 127,9 m2, Diện tích xây dựng: 352 m2, Hướng nhà: Đông, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 18.649 tỷ.
Shophouse Đảo Dừa: 9-12, Diện tích đất: 120,4 m2, Diện tích xây dựng: 352 m2, Hướng nhà: Đông, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 19 tỷ.
Shophouse Đảo Dừa: 9-17, Diện tích đất: 80 m2, Diện tích xây dựng: 347 m2, Hướng nhà: Đông, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 13.4 tỷ.
Shophouse Đảo Dừa: 9-10, Diện tích đất: 80 m2, Diện tích xây dựng: 347 m2, Hướng nhà: Đông, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 13.377 tỷ.

Thiết kế nhà ở Liền kề

Danh sách bán nhà liền kề Đảo Dừa Vinhomes The Empire Ocean Park 2 Hưng Yên.   
Đảo Dừa: 1-16, Diện tích đất: 63 m2, Diện tích xây dựng: 268 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 9.7 tỷ.
Đảo Dừa: 1- 47, Diện tích đất: 56 m2, Diện tích xây dựng: 235 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: Hoàn Thiện, - Giá gốc: 9.9 tỷ.
Đảo Dừa: 1-115, Diện tích đất: 70 m2, Diện tích xây dựng: 296 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 9.889 tỷ.
Đảo Dừa: 1-178, Diện tích đất: 70 m2, Diện tích xây dựng: 296 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 10.7 tỷ.
Đảo Dừa: 2-60, Diện tích đất: 64 m2, Diện tích xây dựng: 287,3 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 10 tỷ.
Đảo Dừa: 2- 71, Diện tích đất: 64 m2, Diện tích xây dựng: 287,3 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 9.795 tỷ.
Đảo Dừa: 2-80, Diện tích đất: 80 m2, Diện tích xây dựng: 346,4 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 11.893 tỷ.
Đảo Dừa: 2-73, Diện tích đất: 70 m2, Diện tích xây dựng: 296 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 10.4 tỷ.
Đảo Dừa: 3-70, Diện tích đất: 56 m2, Diện tích xây dựng: 235 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: Hoàn thiện, - Giá gốc: 11.179 tỷ.
Đảo Dừa: 3-61, Diện tích đất: 56 m2, Diện tích xây dựng: 235 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: Hoàn thiện, - Giá gốc: 10.205 tỷ.
Đảo Dừa: 4-64, Diện tích đất: 64 m2, Diện tích xây dựng: 287,3 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 9.679 tỷ.
Đảo Dừa: 4-10, Diện tích đất: 64 m2, Diện tích xây dựng: 287,3 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 9.48 tỷ.
Đảo Dừa: 4-13, Diện tích đất: 64 m2, Diện tích xây dựng: 287,3 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 8.941 tỷ.
Đảo Dừa: 5-56, Diện tích đất: 56 m2, Diện tích xây dựng: 235 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 8.1 tỷ.
Đảo Dừa: 5-09, Diện tích đất: 56 m2, Diện tích xây dựng: 235 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: Hoàn thiện, - Giá gốc: 9.33 tỷ.
Đảo Dừa: 6-05, Diện tích đất: 64 m2, Diện tích xây dựng: 287,3 m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 8.848 tỷ.
Đảo Dừa: 6-55, Diện tích đất: 70 m2, Diện tích xây dựng:  m2, Hướng nhà: Tây Bắc, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 10.1 tỷ.
Đảo Dừa: 7-108, Diện tích đất: 80 m2, Diện tích xây dựng: 346,4 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc: 11.782 tỷ.
Đảo Dừa: 10-68, Diện tích đất: 56 m2, Diện tích xây dựng: 346,4 m2, Hướng nhà: Đông Nam, Bàn giao: thô, - Giá gốc:  7.9 tỷ.
Anh Chị đang xem Tin tức các sản phẩm Liền kề Shophouse và biệt thự bán hoặc chuyển nhượng Phân Khu Đảo Dừa, trong chuyên mục Tin tức mua bán BĐS Vinhomes tại Website duantayho.com  Mọi đóng góp hoặc hợp tác vui lòng liên hệ Hotline: 0917.318.588

Xem thêm tin tức cùng dự án

Bán biệt thự Vinhomes Hưng yên
Bán Liền kề Vinhomes Hưng Yên The Empire Ocean Park 2
Bán Shophouse Vinhomes Hưng Yên The Empire Ocean Park
Danh sách bán liền kề, biệt thự và shophouse Chà Là Vinhomes Hưng yên
Danh sách bán liền kề, biệt thự và shophouse San Hô Vinhomes Hưng Yên
Danh sách bán liền kề, biệt thự và shophouse Kinh Đô Vinhomes Hưng Yên
Danh sách Liền kề Shophouse và biệt thự Hải Âu Vinhomes Hưng Yên bán
Bán Vinhomes Ocean Park 2 Hưng Yên liền kề, biệt thự và shophouse Sao Biển
BÀI VIẾT LIÊN QUAN